Eco-verantwoordelijkeheid

De organisatie van de Baloise Namur Marathon streeft naar een ecologische benadering en duurzame ontwikkeling door :

  • Ervoor te zorgen dat het afval van het parcours volledig wordt teruggewonnen.
  • Zoveel mogelijk de wegwerpbekers te verwijderen.
  • Een bevoorrading zonder fles en uit waterreserves in te voeren.
  • Het associatieve en educatieve weefsel van de Provincie Namen te integreren (sportclubs, verenigingen, scholen, enz.).

Het eco-verantwoordelijkheidscharter van de Baloise Namur Marathon :

  • Respecteer de routes dat je neemt door ervan bewust te zijn dat die ruimte zijn voor iederen.
  • Gebruik, als mogelijk, recipiënten die bedoeld zijn om afval te verzamelen (verpakking ...) en dat zo dicht mogelijk bij de bevoorrading om het werk van vrijwilligers te vergemakkelijken en afval te sorteren (niet-naleving van deze regel resulteert in diskwalificatie van de renner).
  • Geef voorrang aan openbaar vervoer en / of car pooling.
  • Wees verantwoordelijk van uw doen en laten tijdens en na de race.
  • Respecteer de andere deelnemers, de vrijwilligers van de organisatie en alle mensen die tijdens de race zijn tegengekomen.
  • Gebruik geen verboden stof die de fysieke of mentale vaardigheden tijdens de race kan veranderen.